Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian | Official Website of the Crop Quality Control Division, Dept of Agriculture

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Crop Quality Control Division
 
Projek Utama
Main Projects
Organisasi
Organisation
Berita Terkini
Latest News
Aktiviti
Activities
Khidmat Kepakaran
Expert Services
Konsultansi Antarabangsa
International Consulting
Kembali
Home
Seksyen Akreditasi Ladang
Faram Accreditation Section
Seksyen Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan
Plant Variety Protection Registration Section
Seksyen Kawalan Kualiti Benih Tanaman
Crops Seed Quality Control Section

 Kembali | Direktori | Akreditasi > SALM, SOM | Varieti Baru Tumbuhan | Benih Berkualiti | AgriBazaarPortal PVP | Portret Kejayaan | Forum
 Home | Directory | Accreditation > SALM, SOM | New Plant Varieties | Quality Seeds | AgriBazaarPVP Portal | Success Stories | Forums

.: Khidmat Kepakaran: penjadualan projek+analisis rangkaian | peramalan | analisis SWOT 
.:
Expert Services:
project scheduling+network analysis | forecasting | SWOT analysis 

.: Arifin Abdul Latif

Seksyen | Section:

Akreditasi Ladang 
Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)
Skim Organik Malaysia (SOM)
Pendaftaran Perlindungan
Varieti Tumbuhan
 
Kawalan Kualiti
Benih Tanaman 
...........................................................
e-DagangTani | e-AgrCommerce:
...........................................................
INTERPRETASI LOGO BARU
NEW LOGO INTERPRETATION

Bentukan DAUN-DAUN yang bersifat organik adalah merupakan imej yang membawa pengertian sumber asas bidang pertanian negara. Bentukan ini disusun selari bertujuan untuk membawa maksud keseimbangan dan perkembangan serta kemajuan bidang pertanian yang sedang giat dirancang oleh kerajaan untuk menjadi penyumbang terbesar ekonomi negara.

Imej di bahagian tengah membawa pengertian ‘BENIH’ yang baik bertujuan untuk melambangkan impian dan hasrat Jabatan Pertanian dan kerajaan untuk memajukan hasil pertanian negara serta meninggikan taraf kehidupan golongan petani ke satu tahap yang lebih baik dan berjaya.

Warna hijau bermaksud warna asas bidang pertanian. Ianya melambangkan pertambahan hasil pertanian melalui penggunaan kaedah pertanian berteknologi tinggi dan moden, serta kesungguhan kakitangan Jabatan Pertanian untuk mencapai matlamat, misi dan visi memartabatkan industri pertanian negara.

Berita | News:

15/9/ 2006
Kerjasama pertanian Malaysia-Belanda, Utusan Malaysia: Agro
Kepakaran & teknologi florikultur Belanda boleh kita pelajari...
15/9/ 2006
RM2.6b tingkat sektor pertanian, Berita Harian
Peruntukan tambahan projek mega RM1.3b - untuk Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)...
15/9/ 2006
Muhyiddin: Not enough, The Star: Nation
Permanent Food Production Parks - RM1.3bil more needed... would involve the allocation of an additional 29,330ha involving 6,834 participants...
Aug 2006
Special focus: The Fruit Valley, KLIA Times, premier issue 2006
Besides receiving certification from DOA for GAP (SALM), it has also won the EurepGAP....
13/8/2006
Seed is everything, Sunday Sta
Seed is everything according to the FAO...
13/8/2006
Signs of a brighter future for Johor, Sunday Star
12/8/2006
Series of high-impact agri projects for roll-out, The Star
11/8/2006
Hanya benih padi disah Jabatan Pertanian diguna 2009
, Utusan Malaysia
9/8/2006
Bank Biji Benih diwujudkan di bawah RMK-9, Utusan Online
9/8/2006
Bank biji benih ditubuh, Berita Harian Online 
19/5/2006
PM: Strengthen your core business before diversifying, NST Online
19/5/2006
Mampu berikan pendapatan lumayan - PM, Utusan Malaysia
Klon jambu baru 'Pak Lah 1' (PL1)....
17/2/2006
Jabatan Pertanian cetuskan era petani komersial, Utusan Malaysia
9/12/2005
Meeting national rice demand with high-yield seedlings, The Star

Berita sebelumnya |
Previous news...
 Peramalan Hasil Cukai KDRM, 6 Julai 2006

kdrm06.JPG (126876 bytes)Kursus Penyediaan Unjuran Hasil (Disemak) 
Tahun 2006

5-14 Julai 2006, Akademi Kastam DiRaja Malaysia, 
Kuching, Sarawak


Topik:  "Univariate Forecasting Techniques: Box-Jenkins vs Charting"

Kesimpulan Analisis (menggunakan Forecast Pro):

     "KDRM mampu pungut hasil cukai sekitar RM24 bilion untuk tahun 2006. Ini
      adalah berdasarkan pada peramalan Model ARIMA/Census X-11 menggunakan
      data pungutan hasil bulanan bersiri masa sehingga April 2006. Selebihnya
      bergantung pada strategi dan dedikasi pegawai-pegawai kastam sendiri".

                                                                 Arifin Abdul Latif
                                                                 Penceramah Undangan

                                                                 AKMAL Kuching, 6 Julai 2006

Keputusan Peramalan & Sasaran yang diumumkan Ketua Pengarah KDRM:

1.  Carta jumlah hasil cukai KDRM sehingga April 2006 (hijau) dan ramalan hasil
     sehingga Julai 2007 (merah, fitted kpd data historical) - Forecast Pro: Model
      Census X-11
.

2.  Nilai ramalan hasil - output dari Model Census X-11. Ramalan kutipan hasil untuk
     tahun 2006 = RM24 bilion (RM24,035,802,880)

3.  Ketua Pengarah KDRM mengumumkan sasaran RM25 bilion cukai bakal dikutip
     tahun ini...

            'Kastam yakin dapat kutip cukai RM25 bilion'
             Utusan Malaysia
, 5 Sept 2006.

1 .......................................................................................................................................
2 .......................................................................................................................................
3 .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 KONSULTANSI kpd Jabatan Kastam DiRaja Malaysia
Menyumbang ke arah penerapan budaya PERAMALAN dalam pengurusan kutipan hasil JKDM ~ menerusi siri taklimat/latihan/konsultansi sejak Disember 2001...
Taklimat Khas telah disampaikan oleh Arifin Abdul Latif dalam Mesyuarat Pengarah-pengarah Negeri, Jabatan KastamDiRaja Malaysia pada 25 Disember 2001
Mengendali/Input Ceramah dalam Bengkel Forecasting Techniques Jabatan Kastam DiRaja Malaysia - AKMAL, JKDM, Melaka; 29 - 31 Januari 2002 
Input Ceramah dalam Kursus Penyediaan Unjuran Hasil (Semak Semula Pertengahan Tahun)  Tahun 2003 - Hotel Guoman, Port Dickson, NS
Input Ceramah dalam Kursus Penyediaan Unjuran Hasil (Disemak)  Tahun 2004 -
Akademi Kastam DiRaja Malaysia, Langkawi
Input Ceramah dalam Kursus Penyediaan Unjuran Hasil (Disemak)  Tahun 2005 -
Akademi Kastam DiRaja Malaysia, Kota Kinabalu, Sabah
Input Ceramah dalam Kursus Penyediaan Unjuran Hasil (Disemak) Tahun 2006 -
5-14 Julai 2006, Akademi Kastam DiRaja Malaysia, Kuching, Sarawak
...........................................................................................................................................

 

 INTERNATIONAL LINKS 
EUREPGAPAPSA.gif (1064 bytes)
© Arifin Abdul Latif 2005-2006
arifin@doa.gov.my
| arifin@agribazaar.com.my
Kemaskini terakhir | Last updated:
 02 October 2006 04:29:08 PM