Make your own free website on Tripod.com

Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian | Official Website of the Crop Quality Control Division, Dept of Agriculture

 

 

 

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Crop Quality Control Division
 
Projek Utama
Main Projects
Organisasi
Organisation
Berita Terkini
Latest News
Kembali
Home
Seksyen Akreditasi
Accreditation Section
Seksyen Perlindungan Varieti Baru Tanaman
New Plant Variety Protection Section
Seksyen Kawalan Kualiti Benih Tanaman
Crops Seed Quality Control Section

 Kembali | Direktori | Akreditasi > SALM, SOM | Varieti Baru Tumbuhan | Benih Berkualiti | AgriBazaarPortal PVPPortret Kejayaan | Forum
 Home | Directory | Accreditation > SALM, SOM | New Plant Varieties | Quality Seeds | AgriBazaarPVP PortalSuccess Stories | Forums

Organisasi | Organisation

Kontak | Contacts
Tuan Hj. Saleh SuradiPengarah | Director
 saleh@doa.gov.my 
 Tel: 603-88703447; 88889673(d)
Arifin Abdul LatifTimbalan Pengarah | Deputy Director
 arifin@doa.gov.my 
 Tel: 603-88703451
Cheah Lee ShenTimbalan Pengarah | Deputy Director
 cheahls@doa.gov.my 
 Tel: 603-8870**** 
Norma OthmanTimbalan Pengarah | Deputy Director
 norma@doa.gov.my 
 Tel: 603-8870****
Maklumat kontak | Contact information
Faks | Fax:
 603-88887639   

Alamat | Address:
Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Jabatan Pertanian Malaysia 
Aras 7, Blok 4, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62632 Putrajaya, MALAYSIA
Kontak | Contact:
Webmaster:  Arifin Abdul Latif
arifin@doa.gov.my;arifin@agribazaar.com.my
Pengurusan | Management
Pengarah | Director:
(Pegawai Pertanian, Gred G54) Tuan Hj. Saleh Suradi
N17 - Nurul Aini Ahmad nurulaini@doa.gov.my 
N1 - Mohd Radzuan Abdullah
Seksyen Akreditasi | Accreditation Section
Timb. Pengarah | Deputy Director:
(Pegawai Pertanian, Gred G52)  Norma Othman
G44 - 1 kosong
Tedong

G41 - Siti Mahramah
Ahmanur Huda Muhamad Ibrahim ahmanur@doa.gov.my  
**2 jawatan ditempatkan di Jabatan Pertanian Daerah

G27 - 2 kosong (Unit Wilayah 1&2)
Mastura
Fakaruddin

G17 - Rosli
Seksyen Perlindungan Varieti Baru Tanaman | New Plant Variety Protection Section
Timb. Pengarah | Deputy Director:
(Pegawai Pertanian, Gred G52)  Cheah Lee Shen
G48 - Ikhwan Kwan Abdullah ikhwankwan@doa.gov.my  
G44 - 1 kosong
Forence C. Ginibun florence@doa.gov.my
G41 - 1 kosong
Sudarti Asri sudarti@doa.gov.my  
...........
**2 jawatan ditempatkan di Jabatan Pertanian Daerah

G27 - 2 kosong (Unit Wilayah 1&2)
Siti Marina
Suria
Abd Rahman

G17 - Masitah Samsudin masitah@doa.gov.my  
Seksyen Kawalan Kualiti Benih Tanaman | Crops Seed Quality Control Section
Timb. Pengarah | Deputy Director:
(Pegawai Pertanian, Gred G52) Arifin Abdul Latif
G44 - 2 kosong
G41 - 1 kosong
............

G27 - 6 kosong (4 utk Unit Wilayah utara, tengah, selatan & timur)
Azuana
Sadimin

C22 - 1 kosong
 INTERNATIONAL LINKS 
EUREPGAPAPSA.gif (1064 bytes)
© Arifin Abdul Latif 2005-2006
arifin@doa.gov.my
| arifin@agribazaar.com.my
Kemaskini terakhir | Last updated:
 12 September 2006 01:15:15 PM