Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian | Official Website of the Crop Quality Control Division, Dept of Agriculture

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Crop Quality Control Division
 
Projek Utama
Main Projects
Organisasi
Organisation
Berita Terkini
Latest News
Aktiviti
Activities
Khidmat Kepakaran
Expert Services
Konsultansi Antarabangsa
International Consulting
Kembali
Home
Seksyen Akreditasi Ladang
Faram Accreditation Section
Seksyen Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan
Plant Variety Protection Registration Section
Seksyen Kawalan Kualiti Benih Tanaman
Crops Seed Quality Control Section

 Kembali | Direktori | Akreditasi > SALM, SOM | Varieti Baru Tumbuhan | Benih Berkualiti | AgriBazaarPortal PVP | Portret Kejayaan | Forum
 Home | Directory | Accreditation > SALM, SOM | New Plant Varieties | Quality Seeds | AgriBazaarPVP Portal | Success Stories | Forums

.: Khidmat Kepakaran: penjadualan projek+analisis rangkaian | peramalan | analisis SWOT
      | pensijilan kualiti tananam | e-dagang/e-pemasaran  

.:
Expert Services:
project scheduling+network analysis | forecasting | SWOT analysis 
     
| crops quality certification | e-commerce/e-marketing  

.: Arifin Abdul Latif

Seksyen | Section:

Akreditasi Ladang 
Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)
Skim Organik Malaysia (SOM)
Pendaftaran Perlindungan
Varieti Tumbuhan
 
Kawalan Kualiti
Benih Tanaman 
...........................................................
e-DagangTani | e-AgrCommerce:
...........................................................

Berita | News:

15/9/ 2006
Kerjasama pertanian Malaysia-Belanda, Utusan Malaysia: Agro
Kepakaran & teknologi florikultur Belanda boleh kita pelajari...
15/9/ 2006
RM2.6b tingkat sektor pertanian, Berita Harian
Peruntukan tambahan projek mega RM1.3b - untuk Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)...
15/9/ 2006
Muhyiddin: Not enough, The Star: Nation
Permanent Food Production Parks - RM1.3bil more needed... would involve the allocation of an additional 29,330ha involving 6,834 participants...
Aug 2006
Special focus: The Fruit Valley, KLIA Times, premier issue 2006
Besides receiving certification from DOA for GAP (SALM), it has also won the EurepGAP....
13/8/2006
Seed is everything, Sunday Sta
Seed is everything according to the FAO...
13/8/2006
Signs of a brighter future for Johor, Sunday Star
12/8/2006
Series of high-impact agri projects for roll-out, The Star
11/8/2006
Hanya benih padi disah Jabatan Pertanian diguna 2009
, Utusan Malaysia
9/8/2006
Bank Biji Benih diwujudkan di bawah RMK-9, Utusan Online
9/8/2006
Bank biji benih ditubuh, Berita Harian Online 
19/5/2006
PM: Strengthen your core business before diversifying, NST Online
19/5/2006
Mampu berikan pendapatan lumayan - PM, Utusan Malaysia
Klon jambu baru 'Pak Lah 1' (PL1)....
4/5/2006
CCM gunakan MSAM 2006, Utusan Malaysia: Celik
Dr Mohd Hashim Tajuddin, Pengarah Urusan Kumpulan CCM, melancarkan Manual Amalan Pertanian Baik untuk Kelapa Sawit....
17/2/2006
Jabatan Pertanian cetuskan era petani komersial, Utusan Malaysia
9/12/2005
Meeting national rice demand with high-yield seedlings, The Star

Berita sebelumnya |
Previous news...
1.......................................................................................................................................

network_analysis.JPG (42562 bytes)Project Scheduling, 19 September 2006

Kursus Analisis SWOT & Perancangan Projek - Program Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)
17-21 September 2006, Kolej Pertanian Malaysia Sesi 2006-2007


Topik:  Project Scheduling & Network Analysis

Pendekatan hands-on (menggunakan MS Project 98):

"Teknik-teknik penjadualan projek yang terkandung dalam MS Project 98 amat bersesuaian untuk digunapakai dalam pengurusan projek pertanian dan industri asas tani. Malah apa yang sedang dirangka oleh NID untuk pemantauan projek- projek "high profile" boleh dengan mudahnya menggunakan softwer ini dengan pantas dan berkesan. Penggunaan Gantt chart, PERT chart dan CPM dalam perancangan dan pemantauan/penilaian projek boleh digunakan".

                                                                 Arifin Abdul Latif
                                                                 Penceramah Undangan

                                                                 KPM Alor Setar, 19 Sept 2006

2.......................................................................................................................................

kdrm06.JPG (126876 bytes)Peramalan Hasil Cukai KDRM, 6 Julai 2006

Kursus Penyediaan Unjuran Hasil (Disemak) 
Tahun 2006

5-14 Julai 2006, Akademi Kastam DiRaja Malaysia, Kuching, Sarawak

Topik:  "Univariate Forecasting Techniques: Box-Jenkins vs Charting"

Kesimpulan Analisis (menggunakan Forecast Pro):

"KDRM mampu pungut hasil cukai sekitar RM24 bilion untuk tahun 2006. Ini adalah berdasarkan pada peramalan Model ARIMA/Census X-11 menggunakan data pungutan hasil bulanan bersiri masa sehingga April 2006. Selebihnya bergantung pada strategi dan dedikasi pegawai-pegawai kastam sendiri".

                                                                 Arifin Abdul Latif
                                                                 Penceramah Undangan

                                                                 AKMAL Kuching, 6 Julai 2006

Keputusan Peramalan & Sasaran yang diumumkan Ketua Pengarah KDRM:

1.  Carta jumlah hasil cukai KDRM sehingga April 2006 (hijau) dan ramalan hasil
     sehingga Julai 2007 (merah, fitted kpd data historical) - Forecast Pro: Model
      Census X-11
.

2.  Nilai ramalan hasil - output dari Model Census X-11. Ramalan kutipan hasil untuk
     tahun 2006 = RM24 bilion (RM24,035,802,880)

3.  Ketua Pengarah KDRM mengumumkan sasaran RM25 bilion cukai bakal dikutip
     tahun ini...

            'Kastam yakin dapat kutip cukai RM25 bilion'
             Utusan Malaysia
, 5 Sept 2006.

3.......................................................................................................................................

SWOT analysis, 28 June 2006

Strategic Corporate Planning Conference
28-29th June 2006, Hotel Nikko Kuala Lumpur, Malaysia

Topik:  


                                                                 Arifin Abdul Latif
                                                                 Penceramah Undangan

                                                                 Nikko, Kuala Lumpur, 28 Jun 2006

...........................................................................................................................................

 

 INTERNATIONAL LINKS 
EUREPGAPAPSA.gif (1064 bytes)
Arifin Abdul Latif 2005-2006
arifin@doa.gov.my
| arifin@agribazaar.com.my
Kemaskini terakhir | Last updated:
 23 October 2006 09:38:49 PM