Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian | Official Website of the Crop Quality Control Division, Dept of Agriculture

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Crop Quality Control Division
 
Projek Utama
Main Projects
Organisasi
Organisation
Berita Terkini
Latest News
Aktiviti
Activities
Khidmat Kepakaran
Expert Services
Konsultansi Antarabangsa
International Consulting
Kembali
Home
Seksyen Akreditasi Ladang
Faram Accreditation Section
Seksyen Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan
Plant Variety Protection Registration Section
Seksyen Kawalan Kualiti Benih Tanaman
Crops Seed Quality Control Section

 Kembali | Direktori | Akreditasi > SALM, SOM | Varieti Baru Tumbuhan | Benih Berkualiti | AgriBazaarPortal PVP | Portret Kejayaan | Forum
 Home | Directory | Accreditation > SALM, SOM | New Plant Varieties | Quality Seeds | AgriBazaarPVP Portal | Success Stories | Forums

.: Seksyen Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan
.: Plant Varieties Protection Registration Section
Pendaftaran  
Perlindungan Varieti Tumbuhan
Apa Dia PVBT?
Pelancaran PVBT 
Prosidur PVBT
Pembiak Baka Varieti Baru
Pemeriksa PVBT
Lembaga Varieti Tumbuhan
Proses Permohonan Varieti
Prosidur Ujian DUS
Pusat Pangkalan Data PVBT (PVP Data Centre)

 Unit Wilayah...

Pendaftaran PVBT

Berita | News:
7/11/2006
Boost for Agriculture, The Star: Nation

Starpic (7/11/06)

New varieties to meet changing demand...

15/9/2006
Kerjasama pertanian Malaysia-Belanda, Utusan Malaysia: Agro
Msia-Belanda.jpg (651079 bytes)Kepakaran & teknologi florikultur Belanda boleh kita pelajari...
Utusanpic (15/9/06)
19/5/2006
PM: Strengthen your core business before diversifying, NST Online
19/5/2006
Mampu berikan pendapatan lumayan - PM, Utusan Malaysia
PMpinkguava.jpg (38922 bytes)NSTOnlinepic (19/5/06)

Klon jambu baru 'Pak Lah 1' (PL1)....

4/5/2006
PM lancar kelapa sawit klon aab1, Utusan Malaysia: Celik
Sawit-klon_aab1.jpg (285232 bytes) Utusanpic (4/5/06)

Perdana Menteri melancarkan kelapa sawit klon aab1 di gerai pameran Kumpulan Guthrie Berhad. 
Berita sebelumnya |
Previous news...

Seksyen Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan melindungi hak pembiakbaka tumbuhan baru... menerusi....


Melaksana Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN (PVBT) 2004 (Akta 634).

Menggalak pemasaran secara online menerusi penggunaan portal AgriBazaar di kalangan pembiakbaka varieti baru tanaman.  


FUNGSI UTAMA 

Act634.jpg (72824 bytes)Penguatkuasaan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan (PVBT) 2004:

Untuk memberi perlindungan hak pembiakbaka bagi varieti baru tumbuhan dan pengiktirafan serta perlindungan ke atas sumbangan yang diberi oleh petani, masyarakat tempatan dan pribumi.

Untuk menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam pembiakbakaan varieti baru tumbuhan di kalangan sektor awam dan swasta.

Untuk merangsang kemajuan pembiakbakaan dan menentukan aktiviti bersepadu berasaskan cluster yang lengkap di sepanjang rantaian nilai produk, khususnya untuk eksport.

Untuk menggalakkan baka-baka yang bernilai tinggi dibawa masuk dari luar negara dan dimajukan dalam negara.

Galakan penggunaan Portal AgriBazaar sebagai alternatif tambahan/value add tingkatkan pemasaran maya hasil dan produk pertanian/asas tani, dan industri desa:

Menggalak pemilik-pemilik sijil SALM/SOM/pembiak- baka varieti baru tanaman/pengusaha benih tanaman berdaftar menyebarluas sayap bagi memasarkan hasil tani/produk pertanian/produk organik/hakcipta/benih tanaman berkualiti mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/).

12-15/12/06: Agriculture Congress 2006 (Marriott Putrajaya)  :: 13-14/12/06: Kursus APB utk SALM - SDOA Sarawak (Hotel Kingwood, Sibu)  :: 22/12/06: Majlis Penyampaian Sijil SALM & SOM 2006 (IOI Palm Garden, Putrajaya)
.........................................................
.........................................................
 LATEST ONLINE NEWS... 
Call for push in seed production, The Star Online, 15/11/2006
Boost for Agriculture, The Star Online, 7/11/2006
Agriculture minister wants introduction of new varieties of plants, The Star Online, 6/11/2006
Bank Biji Benih diwujudkan di bawah RMK-9, Utusan Online, 9/8/2006
9/8/2006
Bank biji benih ditubuh, Berita Harian Online, 9/8/2006
....................................................
 INTERNATIONAL EVENTS/
 FORUM 2006 
54th Session of the Administrative & Legal Committee (UPOV)
16-17/10/2006 

40th Session of the Council of UPOV
(UPOV)
19/10/2006, Geneva, Switzerland  [Cheah]
 

The 7th Asian Regional Technical Meeting for Plant Variety Protection  (DOA/UPOV)

6/11-11/11/2006, Best Western Premier Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia [BKKT]
 

Kursus DUS (Distictness, Uniformity & Stability)
(Wageninghen Univ/ DOA)

13/11-16/11/2006, ILPP Serdang, DOA, Malaysia [Cheah]
 

....................................................
 INTERNATIONAL LINKS 
EUREPGAPAPSA.gif (1064 bytes)
Arifin Abdul Latif 2005-2006
arifin@doa.gov.my
| arifin@agribazaar.com.my
Kemaskini terakhir | Last updated:
 13 December 2006 11:57:40 PM
Make your own free website on Tripod.com