Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia

Laman Web MOA | Laman Web DOA

Kembali | Direktori | Akreditasi Ladang > SALM, SOM | AgriBazaar | Varieti Baru | Benih Berkualiti | Berita

  Dikemaskini/Updated: 24/03/2006 09:41 AM  :: Komentar dialu-alukan/Comments welcomed => arifin@doa.gov.my  

INTERNATIONAL LINKS >>>>> EurepGAP  ifoam.org CODEX ALIMENTARIUS  UPOV  AMS-USDA (PVPO)  
 

 BKKT

 

Pengurusan

Objektif & Fungsi

Carta Organisasi  Direktori

Perkhidmatan yg Ditawar 

Projek Utama   Road Map

 

Fokus Intervention

 

Amalan Pertanian Baik (APB/GAP) >> SALM, SOM


 

Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004


Akta Benih Tanaman

 

Taklimat/Events/Forum

 Seksyen Akreditasi


 

Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)

Apa Dia APB, SALM?
Pelancaran SALM
Prosidur SALM

 

Penerima Sijil SALM

Juruodit SALM

J/Kuasa Induk Persijilan SALM

Urusetia Persijilan SALM
Piawaian APB untuk SALM
(
GAP Standards for SALM)
Galeri Potret Kejayaan
(Success Stories) - SALM

 

Skim Organik Malaysia (SOM)

Apa Dia SOM?
Pelancaran SOM
Prosidur SOM

 

Penerima Sijil SOM

Juruodit SOM

J/Kuasa Induk Persijilan SOM

Urusetia Persijilan SOM

 Seksyen Pendaftaran
 Perlindungan Varieti
 Tumbuhan

Apa Dia PVBT?
Pelancaran PVBT 
Prosidur PVBT

Pembiak Baka Varieti Baru

Pemeriksa PVBT

Lembaga Varieti Tumbuhan

Proses Permohonan Varieti

Prosidur Ujian DUS

 

Pusat Pangkalan Data PVBT 
  
(PVP Data Centre)

 Seksyen Kawalan
 Kualiti Benih
 Tanaman

Apa Dia Benih Sah?
Pelancaran Akta Benih Sah

Pengeluar Benih Sah Tanaman

Pemeriksa Benih Sah


Perlesenan & Penguatkuasaan

 Unit Wilayah

Akreditasi SALM/SOM

Pendaftaran PVBT

Kawalan Kualiti Benih

 Pertalian/Rangkaian

Pgrsn Ldg Kelompok ISO 9001

E-Dagang melalui AgriBazaar


 

Penjenamaan Malaysia's Best

 Pautan/Links.....

MOA Incorporated > MOA

 

Agri-Food BDC > Malaysian Agri-Food information

AFSIS > ASEAN Food Security Information System

 

FamaXchange > SDVI

PadiNet > Padi & Rice info

 

MyFruits.org > Malaysian Tropical Fruits information

TFNet > International Tropical Fruits Network

AgriBazaar > e-commerce

E-Dagang dlm Pertanian
:: E-Commerce in Agric.


DOApic (7/9/05)

Montaj multimedia
pelancaran Portal
AgriBazaar


Pelancaran Portal AgriBazaar oleh YAB PM; 27/6/2004
............................................
Aktiviti Utama promosi & pembangunan AgriBazaar
............................................

The AgriTIGeR & AgriBazaar STORY

Jenama Malaysia's Best  
:: Malaysia's Best Brand

  
TheSun
pic (28/6/03)


Pelancaran Malaysia's Best oleh YB Menteri Pertanian, di TESCO Mutiara Damansara, Kuala Lumpur; 27/6/2003
............................................
Agric Minister Datuk Effendi Norwawi picks a watermelon at a hypermarket in Mutiara Damansara
............................................

Buah-Buahan > jenama Malaysia's Best 

Perkhidmatan Yang Ditawarkan kpd Petani/Orang Awam/Swasta

Persijilan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)

Tumpuan aktiviti SALM merangkumi promosi dan kempen, latihan dan seminar, pemprosesan permohonan serta pengauditan ke atas ladang-ladang yang mengamalkan GAP sebelum pengiktirafan diberi kepada pengusaha ladang terlibat.

 > Pautan http://bkktdoa-malaysia.tripod.com
 > Pautan http://salmdoa-malaysia.tripod.com/
 

Menggalak pemilik sijil SALM menyebarluas sayap bagi memasarkan hasil tani/ produk pertanian mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/)

 > Pautan
http://agribazaarstory.tripod.com/
 


Model penerima Sijil SALM -- Usahawan tani (Harrani Dayat, pemenang Anugerah Belia Nasional 2005, Kategori Pertanian; dan Korporat (Dr Zainuddin Wazir, Synergy Farm) ==> turut pasarkan hasil tani mereka melalui AgriBazaar...

......................................................................................................................................
Persijilan Skim Organik Malaysia (SOM)
Beberapa aktiviti penting yang dijalankan adalah seperti mengadakan Seminar IFOAM, analisis maklmal, pemprosesan permohonan, pengeluaran sijil pengiktirafan SOM, dll.

 > Pautan
http://somdoa-malaysia.tripod.com/
 
Menggalak pemilik sijil SOM menyebarluas sayap bagi memasarkan hasil  tani/ produk organik mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/).
 
......................................................................................................................................
AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004

Jabatan Pertanian Semenanjung bertanggungjawab menguatkuasakan PVBT ini menerusi empat aktiviti utama, yakni:

  o    Mentadbir dan mengawal pendaftaran dan perlindungan hak pembiakbaka
       tumbuhan;

  o    Menjalankan Ujian DUS (distinctness, uniformity and stability) bagi tujuan
       pendaftaran;

  o    Menyimpan dan menyenggara senarai kebangsaan varieti tumbuhan berdaftar;

  o    Mengadakan penghuraian rasmi bagi semua varieti tumbuhan.

 > Pautan http://pvbtdoa-malaysia.tripod.com/
 

Menggalak pembiakbaka varieti baru tanaman menyebarluas sayap bagi memasarkan hakcipta mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/).

......................................................................................................................................
AKTA BENIH TANAMAN
Bagi menggubal dan menguatkuasa Akta ini, aktiviti-aktiviti berikut akan dilaksanakan:

   o    Mengadakan perbincangan, mesyuarat dan seminar dalam menyediakan asas
       perundangan;

  o   Memberi latihan kepada pegawai dalam aspek teknikal dan penguatkuasaan
       Akta Benih;

  o   Mendapatkan khidmat kepakaran dari institusi dalam dan luar negara bagi
       membentuk asas peruntuakan perundangan dan peraturan Akta;

  o   Mengadakan lawatan kerja ke negara-negara berkaitan untuk meninjau
       perkembangan penguatkuasaan Akta Benih dalam mengawal kualiti benih
       tanaman dalam pasaran;

  o   Membiayai perolehan bahan rujukan.

 > Pautan http://bkktdoa-malaysia.tripod.com/BenihQ.html
 

Menggalak pengusaha benih tanaman berdaftar menyebarluas sayap bagi memasarkan benih tanaman berkualiti mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/).
 
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Webmaster Arifin Abdul Latif Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia
Aras 7, Wisma Tani, Lot 4G2, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62632 Putrajaya

603-8870 3447 Fax:  603-8888 7639  http://bkktdoa-malaysia.tripod.com/   arifin@doa.gov.my | arifin@agribazaar.com.my 

2005-2006 Arifin Abdul Latif, BKKT, Jabatan Pertanian Malaysia, Putrajaya. Hakcipta Terpelihara/All Rights Reserved.

Make your own free website on Tripod.com