Lidah Resmi Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia

Laman Web MOA | Laman Web DOA

Kembali | Direktori | Akreditasi Ladang > SALM, SOM | AgriBazaar | Varieti Baru | Benih Berkualiti | Berita

  Dikemaskini/Updated: 31/01/2006 12:12 PM  :: Komentar dialu-alukan/Comments welcomed => arifin@doa.gov.my  

INTERNATIONAL LINKS >>>>> EurepGAP  ifoam.org CODEX ALIMENTARIUS  UPOV  AMS-USDA (PVPO)  
 

 BKKT

 

Pengurusan

Objektif & Fungsi

Carta Organisasi  Direktori

Perkhidmatan ditawar kpd Petani/Orang Awam/Swasta

Projek Utama   Road Map

 

Fokus Intervention

 

Amalan Pertanian Baik (APB/GAP) >> SALM, SOM


 

Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004


Akta Benih Tanaman

 

Taklimat/Events/Forum

 Seksyen Akreditasi


 

Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)

Apa Dia APB, SALM?
Pelancaran SALM
Prosidur SALM

 

Penerima Sijil SALM

Juruodit SALM

J/Kuasa Induk Persijilan SALM

Urusetia Persijilan SALM
Piawaian APB untuk SALM
(
GAP Standards for SALM)
Galeri Potret Kejayaan
(Success Stories) - SALM

 

Skim Organik Malaysia (SOM)

Apa Dia SOM?
Pelancaran SOM
Prosidur SOM

 

Penerima Sijil SOM

Juruodit SOM

J/Kuasa Induk Persijilan SOM

Urusetia Persijilan SOM

 Seksyen Pendaftaran
 Perlindungan Varieti
 Tumbuhan

Apa Dia PVBT?
Pelancaran PVBT 
Prosidur PVBT

Pembiak Baka Varieti Baru

Pemeriksa PVBT

Lembaga Varieti Tumbuhan

Proses Permohonan Varieti

Prosidur Ujian DUS

 

Pusat Pangkalan Data PVBT 
  
(PVP Data Centre)

 Seksyen Kawalan
 Kualiti Benih
 Tanaman

Apa Dia Benih Sah?
Pelancaran Akta Benih Sah

Pengeluar Benih Sah Tanaman

Pemeriksa Benih Sah


Perlesenan & Penguatkuasaan

 Unit Wilayah

Akreditasi SALM/SOM

Pendaftaran PVBT

Kawalan Kualiti Benih

 Pertalian/Rangkaian

Pgrsn Ldg Kelompok ISO 9001

E-Dagang melalui AgriBazaar


 

Penjenamaan Malaysia's Best

 Pautan/Links.....

MOA Incorporated > MOA

 

Agri-Food BDC > Malaysian Agri-Food information

AFSIS > ASEAN Food Security Information System

 

FamaXchange > SDVI

PadiNet > Padi & Rice info

 

MyFruits.org > Malaysian Tropical Fruits information

TFNet > International Tropical Fruits Network

AgriBazaar > e-commerce

E-Dagang dlm Pertanian
:: E-Commerce in Agric.


DOApic (7/9/05)

Montaj multimedia
pelancaran Portal
AgriBazaar


Pelancaran Portal AgriBazaar oleh YAB PM; 27/6/2004

The AgriTIGeR & AgriBazaar STORY

Jenama Malaysia's Best  
:: Malaysia's Best Brand

  
TheSun
pic (28/6/03)


Pelancaran Malaysia's Best oleh YB Menteri Pertanian, di TESCO Mutiara Damansara, Kuala Lumpur; 27/6/2003
Agric Minister Datuk Effendi Norwawi picks a watermelon at a hypermarket in Mutiara Damansara.

Buah-Buahan > jenama Malaysia's Best 

Objektif & Fungsi Bahagian
Objektif

Mengiktiraf ladang-ladang yang mengamalkan AMALAN PERTANIAN BAIK (APB/GAP) yang mesra alam dan menghasilkan produk yang berkualiti dan selamat dimakan – menerusi Persijilan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).

Mengiktiraf pemilik ladang yang mengusahakan tanaman secara organik mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam piawaian organik negara, MS 1529 – menerusi Persijilan Skim Organik Malaysia (SOM).

Melaksana Khidmat Regulatori dan Penguat-kuasaan AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN (PVBT) 2004 (Akta 634).

Menggubal dan menguatkuasa AKTA BENIH TANAMAN.

Menggalak pemasaran secara online menerusi penggunaan portal AgriBazaar di kalangan pemilik-pemilik sijil SALM/SOM/pembiakbaka varieti baru tanaman/pengusaha benih tanaman berdaftar.  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
Fungsi

Meningkatkan lagi pelaksanaan AMALAN PERTANIAN BAIK menerusi Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM - dilancarkan pada Januari 2002, digubal berlandaskan beberapa piawaian antarabangsa -- seperti EurepGAP, Codex Alimentarius, di samping Malaysian Standard for Agricultural Commodities) supaya lebih banyak ladang akan berdaftar dan mengeluarkan produk makanan yang berkualiti dan selamat.

 
> Pautan http://bkktdoa-malaysia.tripod.com
 >
Pautan http://salmdoa-malaysia.tripod.com/


Banner  ==> pertalian MS ISO, APB/ SALM/ SOM/ Malaysia's Best & AgriBazaar

Skim Organik Malaysia (SOM) - dilancarkan pada Disember 2003) dibangunkan untuk mengiktiraf pengusaha  ladang/perusahaan/ perdagangan yang menjalankan perniagaan mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalan piawaian organik negara (MS 1529).

 >
Pautan http://somdoa-malaysia.tripod.com 

Pelaksanaan SOM dapat mewujudkan pengusaha yang boleh mengeluarkan hasil pertanian yang bebas daripada bahan sintetik dan sisabaki kimia. Antara objektif SOM ialah:

      o   Untuk memastikan produk organik yang dibeli oleh pengguna adalah  
           sahih dikeluarkan mengikut amalan organik;

      o
   Untuk melindungi kepentingan pengusaha organik daripada pengusaha
           lain yang membuat kenyataan palsu; dan

      o
   Untuk meningkatan dayasaing produk organik keluaran Malaysia di
           pasaran tempatan dan eksport.
 

Fungsi utama penguatkuasaan AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN (PVBT) 2004 adalah:

      o   Untuk memberi perlindungan hak pembiakbaka bagi varieti baru
           tumbuhan dan pengiktirafan serta perlindungan ke atas sumbangan yang
           diberi oleh petani, masyarakat tempatan dan pribumi;

      o
   Untuk menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam pembiakbakaan
           varieti baru tumbuhan di kalangan sektor awam dan swasta;

      o
   Untuk merangsang kemajuan pembiakbakaan dan menentukan aktiviti
           bersepadu berasaskan cluster yang lengkap di sepanjang rantaian nilai
           produk, khususnya untuk eksport; dan

      o   Untuk menggalakkan baka-baka yang bernilai tinggi dibawa masuk dari
           luar negara dan dimajukan dalam negara.

 >
Pautan http://pvbtdoa-malaysia.tripod.com/

Penggubalan dan penguatkuasaan AKTA BENIH TANAMAN merupakan satu mekanisme perundangan bagi memastikan kedapatan benih berkualiti di dalam pasaran untuk kegunaan petani. Pada masa yang sama ia dapat menjamin kepentingan semua stakeholders dalam industri bijibenih.

 > Pautan http://bkktdoa-malaysia.tripod.com/BenihQ.html

Menggalak pemilik-pemilik sijil SALM/SOM/pembiak-baka varieti baru tanaman/pengusaha benih tanaman berdaftar menyebarluas sayap bagi memasarkan hasil tani/produk pertanian/produk organik/hakcipta/benih tanaman berkualiti mereka secara online melalui tawaran jualan/peluang niaga dalam portal AgriBazaar (http://www.agribazaar.com.my/).

 >
Pautan http://agribazaarstory.tripod.com

......................................................................................................................................


Promosi ladang bersijil SALM/SALT & SPLAM  ==> melebar sayap pemasaran ke peringkat global secara online dgn AgriBazaar...Agri-Glocals go Global
 

......................................................................................................................................


Model penerima Sijil SALM -- Usahawan tani (Harrani Dayat, pemenang Anugerah Belia Nasional 2005, Kategori Pertanian; dan Korporat (Dr Zainuddin Wazir, Synergy Farm) ==> turut pasarkan hasil tani mereka melalui AgriBazaar...
 

Make your own free website on Tripod.com

Webmaster Arifin Abdul Latif Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia
Aras 7, Wisma Tani, Lot 4G2, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62632 Putrajaya

603-8870 3447 Fax:  603-8888 7639  http://bkktdoa-malaysia.tripod.com/   arifin@doa.gov.my | arifin@agribazaar.com.my 

2005-2006 Arifin Abdul Latif, BKKT, Jabatan Pertanian Malaysia, Putrajaya. Hakcipta Terpelihara/All Rights Reserved.